Skip to main content

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

TOTÓ BY COSTUREO s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara en avant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web costureo.es (els subdominis d’este lloc web tindran les seues pròpies declaracions d’accessibilitat).

Situació de compliment

Este lloc web és plenament conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de l’obtenció d’una puntuació mitjana del lloc web de 10,00.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 26 de setembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 26 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’este lloc web.
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
A través de les següents vies:

Correu electrònic: toto@costureo.es
Telèfon: (+34) 613 005 441

També pot sol·licitar en format accessible informació que no complisca amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Les comunicacions, sol·licituds d’informació accessible i queixes ha de dirigir-les a la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d’este lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’este procediment podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació , que ha de dirigir a la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades, com a Unitat responsable d’accessibilitat d’este Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’esta.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’este lloc web és de maig de 2023 i en eixa data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2022, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres s’adopten les següents mesures per a facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu en les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.